TCU GROUP - กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ

TCU GROUP กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ

กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ (TCU GROUP) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 27 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับเหมาถมที่ โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งดินไปส่งให้ตามหน้างานต่างๆ ในระยะแรกกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพมีรถบรรทุกสิบล้อเพียงจำนวนไม่กี่คัน และไม่มีเครื่องมือหนักให้บริการครบครัน กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพจึงเกิดขึ้น

บริการถมที่

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ บริการรับถมที่

บ่อดิน

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ ธุรกิจบ่อดิน

รับเหมาก่อสร้าง

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ บริการรับจ้างทำถนน, ถนนคอนกรีต, พื้นคอนกรีต, เขื่อน, ฝังท่อ

ท่าทราย

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ ธุรกิจท่าทราย ท่าทรายเจริญทรัพย์ จำหน่าย หิน ดิน ทราย ลูกรัง

แพลนปูน

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ ธุรกิจแพลนปูน จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์