ความเป็นมาของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ

TCU Group กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ รถบรรทุกสิบล้อของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพในรุ่นแรกๆ

ภาพรถบรรทุกสิบล้อในรุ่นแรกๆของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ

กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ (TCU GROUP) ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 27 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจด้วยการรับเหมาถมที่ โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อวิ่งดินไปส่งให้ตามหน้างานต่างๆ ในระยะแรกกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพมีรถบรรทุกสิบล้อเพียงจำนวนไม่กี่คัน และไม่มีเครื่องมือหนักให้บริการครบครัน กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพจึงเกิดขึ้นด้วยการเชิญชวนให้ผู้รับเหมาถมที่รายย่อยมาเข้าร่วมกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ ทำให้กลุ่มตี๋งโช๊คอัพมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยวิ่งรถบรรทุกสิบล้อร่วมกับผู้รับเหมาถมที่เจ้าอื่นๆ ในระยะต่อมาเพียงไม่นานกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพมีรถบรรทุกสิบล้อมากขึ้นและมีเครื่องมือหนักให้บริการได้ครบครัน กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพจึงเริ่มต้นธุรกิจรับเหมาถมที่แบบครบวงจร (ทั้งรับเหมาถมที่เป็นแปลง และรับถมที่เป็นเที่ยว) จากนั้นได้ขยายธุรกิจรับถมที่มาเรื่อยๆ จนกระทั่งมีจำนวนรถบรรทุก22ล้อ (รถพ่วง) มากกว่า 150 คัน อีกทั้งยังมีเครื่องมือหนักให้บริการเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น แมคโฮ, แทรคเตอร์, รถบด, รถเกรด ฯลฯ

ปัจจุบัน และอนาคตของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ

ปัจจุบันกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพได้ต่อยอดธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจบ่อดิน, ธุรกิจรับถมที่ และสร้างถนน-สะพาน-เขื่อน-ฝังท่อระบายน้ำ, ธุรกิจท่าทราย (ท่าทรายเจริญทรัพย์), ธุรกิจแพลนปูน (เจพีเอ็มคอนกรีต) เพื่อให้ครอบคลุมในธุรกิจก่อสร้างมากยิ่งขึ้น ทำให้กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพมีความแข็งแกร่ง และการเติบโตที่ดีอย่างเสมอมา กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ แต่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมในธุรกิจมากขึ้นไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป และในอนาคตกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพกำลังจะเริ่มต้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ซึ่งจะเริ่มพัฒนาที่ดินโดยการสร้างอาคารพาณิชย์ขายในย่านไร่ขิง อำเภอสามพราน จำนวน 2-3 โครงการ) นับได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเรียกได้ว่าในอนาคตนั้นกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพจะทำธุรกิจอย่างครบวงจรและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้และประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานกว่า 27 ปี ทำให้กลุ่มตึ๋งโช๊คอัพได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดี ทางกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพจึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น โดยใช้บริการกับทางกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สุด