ผลงาน และการทำงานบางส่วนของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ

ขอขอบคุณที่เข้าชมผลงาน และการทำงานบางส่วนของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพ ข้างล่างคือตัวอย่างผลงานบางส่วนของกลุ่มตึ๋งโช๊คอัพเท่านั้น

ถนนเทศบาล9 ต.ไร่ขิง

ถมที่ด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อเหยียบย่ำ และบดอัดด้วยรถบด บนพื้นที่ 22 ไร่ เพื่อปลูกโรงงานพลาสติก

ซอยบุญปลอด ทองแพ

วางท่อระบายน้ำ, ปรับพื้นถนนด้วยหินคลุก, ปูทรายหยาบ และสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ถนนไร่ขิง18

ถมที่ด้วยดินซีแลค พร้อมบดอัดด้วยรถบด และปูทางด้วยลูกรัง บนพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อสร้างหมู่บ้านชนะสุ

อ.สามพราน

ภาพการทำงาน ถมที่ทำทางด้วยลูกรัง และบดอัดแน่นด้วยรถบดเป็นชั้นๆ เพื่อใช้หินคลุกถม และอัดแน่นอีกครั้ง

ถนนไร่ขิง30

ภาพการทำงาน แทรคเตอร์กำลังดันดิน ถมที่ด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อเหยียบย่ำ เพื่อสร้างบ้าน

ต.ไร่ขิง

ถมที่ด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกสิบล้อเหยียบย่ำ และใช้แบคโฮตักคันดินเป็นแนวขอบยาว เพื่อทำทาง

ถนนไร่ขิง30

ภาพการทำงาน ถมที่ด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกเหยียบย่ำ บนพื้นที่ 20 กว่าไร่ เพื่อสร้างโรงงาน และสำนักงาน

ชุมชนโรงหล่อ ต.ไร่ขิง

ภาพการทำงาน กำลังเทคอนกรีต เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมวางท่อ คสล. ระบายน้ำ

ถนนเทศบาล9 ต.ไร่ขิง

ภาพการทำงาน แบคโฮกำลังขุดดิน และจับตั้งคันดิน เพื่อให้เป็นคันดินสำหรับรอการถมที่ต่อไป

เกาะลัดอีแท่น ต.ไร่ขิง

ถมพื้นชั้นแรกด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกเหยียบย่ำ ถมพื้นชั้นที่สองด้วยหน้าดิน โดยใช้แทรคเตอร์D5 ดันดิน

ถนนไร่ขิง18 ต.ไร่ขิง

ภาพผลงาน ถมที่บนพื้นที่ 2 ไร่ ด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกเหยียบย่ำ และบดอัดทีละชั้น

ดงเกตุ อ.สามพราน

ภาพการทำงาน ถมที่ด้วยดินซีแลค โดยใช้รถบรรทุกเหยียบย่ำ และบดอัดทีละชั้น บนพื้นที่ 6 ไร่